جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 دیپ‌داپ 00:02:54
6 08:09:26 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:11 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
8 08:14:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو-162 00:00:42
9 08:14:47 آرم تایم (جورج کنجکاو) 00:00:20
10 08:15:07 جورج کنجکاو-1 - قسمت 9 00:12:06
11 08:27:13 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
12 08:29:19 تیزر بزودی شنیدم شنیدم 00:00:44
13 08:30:03 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
14 08:30:23 نقاش کوچولو-2 - قسمت 24 00:10:47
15 08:41:10 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:24
16 08:42:34 کلیپ ماهی-2 00:02:10
17 08:44:44 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
18 08:45:04 لامالاما - قسمت 16 00:12:08
19 08:57:12 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:47 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
21 09:00:12 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
22 09:00:32 خدا چه آفریده-3 - قسمت 40 00:11:47
23 09:12:19 تیزر جورج کنجکاو 00:00:39
24 09:12:58 کلیپ صبحدم 00:01:57
25 09:14:55 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
26 09:15:15 بره کوچولو-3 - قسمت 12 00:09:20
27 09:24:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:24:44 باهم‌بازی 00:03:14
29 09:27:58 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:29
30 09:29:27 تیزر پاشو پاشو کوچولو-162 00:00:42
31 09:30:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
32 09:30:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 57 00:08:22
33 09:38:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:39:11 مولانگ 00:03:33
35 09:42:44 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
36 09:44:52 آرم تایم (لئو کامیون کنجکاو) 00:00:20
37 09:45:12 لئو کامیون کنجکاو-3 - قسمت 1 00:10:06
38 09:55:18 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:25
39 09:56:43 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
40 09:59:47 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
41 10:00:07 قاصدک‌ها - قسمت 7 00:06:46
42 10:06:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 10:07:13 ترو ترو 00:03:33
44 10:10:46 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
45 10:13:35 تیزر جورج کنجکاو 00:00:39
46 10:14:14 تیزر بزودی شنیدم شنیدم 00:00:44
47 10:14:58 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
48 10:15:18 تاتی و طوطو - قسمت 23 00:07:00
49 10:22:18 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
50 10:22:42 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
51 10:26:25 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:24
52 10:27:49 یاپ یاپس 00:02:15
53 10:30:04 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
54 10:30:24 پاشو پاشو کوچولو-3 - قسمت 29 00:59:40
55 11:30:04 آرم تایم (جورج کنجکاو) 00:00:20
56 11:30:24 جورج کنجکاو-1 - قسمت 9 00:12:06
57 11:42:30 کلیپ نمره بیست 00:01:52
58 11:44:22 تیزر بزودی شنیدم شنیدم 00:00:44
59 11:45:06 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
60 11:45:26 نقاش کوچولو-2 - قسمت 24 00:10:47
61 11:56:13 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:21
62 11:57:34 تیزر پاشو پاشو کوچولو-162 00:00:42
63 11:58:16 باغ‌وحش عروسکی 00:01:54
64 12:00:10 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
65 12:00:30 لامالاما - قسمت 16 00:12:08
66 12:12:38 اعلام برنامه 00:00:35
67 12:13:13 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
68 12:14:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
69 12:15:12 خدا چه آفریده-3 - قسمت 40 00:11:47
70 12:26:59 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:29
71 12:28:28 تیزر بزودی شنیدم شنیدم 00:00:44
72 12:29:12 اوم نوم 00:01:00
73 12:30:12 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
74 12:30:32 بره کوچولو-3 - قسمت 12 00:09:20
75 12:39:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 12:40:12 کلیپ شاپرک 00:03:19
77 12:43:31 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:25
78 12:44:56 دیپ‌داپ 00:02:56
79 12:47:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
80 12:48:45 ماجراهای سعید 00:03:25
81 12:52:10 تیزر جورج کنجکاو 00:00:39
82 12:52:49 وله رگلاژ 00:00:42
83 12:53:31 آذین-باکس تلاوت قرآن 00:08:29
84 13:02:00 آذین-باکس اذانگاهی ظهر 00:07:54
85 13:09:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 13:10:14 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
87 13:12:41 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:29
88 13:14:10 تیزر پاشو پاشو کوچولو-162 00:00:42
89 13:14:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
90 13:15:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 57 00:08:22
91 13:23:34 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
92 13:23:57 شن‌دونه‌ها 00:04:31
93 13:28:28 کلیپ ماهی-3 00:01:49
94 13:30:17 آرم تایم (لئو کامیون کنجکاو) 00:00:20
95 13:30:37 لئو کامیون کنجکاو-3 - قسمت 1 00:10:06
96 13:40:43 کلیپ توپ 00:02:19
97 13:43:02 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:21
98 13:44:23 تیزر بزودی شنیدم شنیدم 00:00:44
99 13:45:07 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
100 13:45:27 قاصدک‌ها - قسمت 7 00:06:46
101 13:52:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
102 13:52:29 مولانگ 00:03:32
103 13:56:01 تیزر جورج کنجکاو 00:00:39
104 13:56:40 کلیپ دو دوست 00:02:38
105 13:59:18 تیزر پاشو پاشو کوچولو-162 00:00:42
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
109 14:06:06 آرم تایم (این چیه) 00:00:20
110 14:06:26 این چیه - 5 - قسمت 2 00:12:27
111 14:18:53 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
112 14:19:13 تعمیرکاران - قسمت 38 00:10:33
113 14:29:46 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
114 14:30:06 پند پارسی-2 - قسمت 11 00:10:37
115 14:40:43 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:23
116 14:42:06 تیزر کتاب گربه کوچولو 00:01:07
117 14:43:13 موسیقی فیلم پرندگان عصبانی-2 00:01:41
118 14:44:54 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
119 14:45:14 خرس‌های کله فندقی-1 - قسمت 17 00:08:51
120 14:54:05 آنونس مجموعه این چیه 00:01:26
121 14:55:31 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
122 15:00:18 آرم تایم (تندر) 00:00:20
123 15:00:38 تندر - قسمت 28 00:20:37
124 15:21:15 اعلام برنامه 00:00:55
125 15:22:10 برنارد 00:03:03
126 15:25:13 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:23
127 15:26:36 تیزر جشنواره قصه‌گویی تبیین 00:00:54
128 15:27:30 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
129 15:29:52 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
130 15:30:12 گروه شب نقاب - قسمت 17 00:23:45
131 15:53:57 اعلام برنامه 00:00:50
132 15:54:47 نظر شما چیه؟ 00:03:48
133 15:58:35 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
134 15:58:56 تیزر کتاب گربه کوچولو 00:01:07
135 16:00:03 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
136 16:00:23 خوش‌مزه-1 - قسمت 41 00:14:25
137 16:14:48 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
138 16:15:08 گولوبولا-3 - قسمت 11 00:16:51
139 16:31:59 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
140 16:32:19 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 12 00:23:15
141 16:55:34 اعلام برنامه 00:00:55
142 16:56:29 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
143 17:00:02 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
144 17:00:22 سونیک - قسمت 17 00:19:36
145 17:19:58 اعلام برنامه 00:00:50
146 17:20:48 ترافیک 00:02:14
147 17:23:02 آنونس مجموعه کنام اژدها 00:01:28
148 17:24:30 تیزر هوای پاک 00:01:50
149 17:26:20 گروه تحقیق 00:03:37
150 17:29:57 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
151 17:30:17 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 3 00:21:53
152 17:52:10 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 17:52:20 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
154 17:54:58 اعلام برنامه 00:00:55
155 17:55:53 کلیپ خاک آسمانی 00:03:56
156 17:59:49 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
157 18:00:09 کنام‌ اژدها-7 - قسمت 3 00:21:01
158 18:21:10 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
159 18:21:31 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
160 18:23:39 آنونس مجموعه تندر 00:01:23
161 18:25:02 تیزر جشنواره قصه‌گویی تبیین 00:00:54
162 18:25:56 کلیپ سربازان تولید 00:04:14
163 18:30:10 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
164 18:30:30 بینوایان - قسمت 41 00:17:42
165 18:48:12 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
166 18:48:34 مزه_طبیعت - قسمت پرنده 00:01:58
167 18:50:32 آنونس مجموعه این چیه 00:01:26
168 18:51:58 تیزر مصرف بهینه برق-نقاشی 00:01:10
169 18:53:08 بره ناقلا 00:06:56
170 19:00:04 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
171 19:00:24 گروه شب نقاب - قسمت 17 00:23:45
172 19:24:09 تیزر کتاب گربه کوچولو 00:01:07
173 19:25:16 نظر شما چیه؟ 00:04:52
174 19:30:08 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
175 19:30:28 سونیک - قسمت 17 00:19:36
176 19:50:04 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:50:54 رود رانر 00:05:56
178 19:56:50 آنونس مجموعه تندر 00:01:23
179 19:58:13 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-2 00:01:55
180 20:00:08 آرم تایم (ورزش و بچه‌ها) 00:00:20
181 20:00:28 ورزش و بچه‌ها - قسمت 29 00:24:25
182 20:24:53 تیزر جشنواره قصه‌گویی تبیین 00:00:54
183 20:25:47 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
184 20:30:05 وله رگلاژ 00:00:25
185 20:30:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
186 20:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:40
187 20:49:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
188 20:50:02 لذت دانایی 00:05:44
189 20:55:46 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:23
190 20:57:09 تیزر هوای پاک 00:01:50
191 20:58:59 رالف 00:01:07
192 21:00:06 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
193 21:00:26 کنام‌ اژدها-7 - قسمت 3 00:21:01
194 21:21:27 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
195 21:21:49 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
196 21:24:33 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:23
197 21:25:56 کلیپ ساخت ایران 00:03:44
198 21:29:40 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
199 21:30:00 بینوایان - قسمت 41 00:17:42
200 21:47:42 آنونس مجموعه این چیه 00:01:26
201 21:49:08 تیزر کتاب گربه کوچولو 00:01:07
202 21:50:15 مزه_خلاقیت - قسمت گل 00:02:09
203 21:52:24 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
204 21:52:45 گروه تحقیق 00:04:26
205 21:57:11 تیزر هوای پاک 00:01:50
206 21:59:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
207 21:59:23 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:37


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها