جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 مولانگ 00:03:33
6 08:11:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:51 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:14:10 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
9 08:14:59 آرم تایم (اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
10 08:15:19 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 8 00:12:25
11 08:27:44 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:03
12 08:29:47 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
13 08:30:07 نقاش کوچولو-5 - قسمت 28 00:10:49
14 08:40:56 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
15 08:41:26 بندبندی‌ها 00:01:37
16 08:43:03 کلیپ پاییز 00:01:40
17 08:44:43 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
18 08:45:03 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 35 00:07:09
19 08:52:12 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:47 باهم‌بازی 00:03:05
21 08:55:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:56:12 ترو ترو 00:03:34
23 08:59:46 آرم تایم (شنیدم و شنیدم) 00:00:20
24 09:00:06 شنیدم و شنیدم - قسمت 60 00:12:43
25 09:12:49 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:00:37
26 09:13:26 کلیپ سلام 00:01:22
27 09:14:48 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
28 09:15:08 ماهی فضایی-2 - قسمت 15 00:11:12
29 09:26:20 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
30 09:28:39 اوم نوم 00:01:03
31 09:29:42 آرم تایم (من و نیکا) 00:00:20
32 09:30:02 من و نیکا - قسمت 73 00:07:37
33 09:37:39 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
34 09:38:09 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:29
35 09:39:38 توپ‌های شگفت انگیز 00:03:14
36 09:42:52 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خواص آنها‎ 00:02:10
37 09:45:02 آرم تایم (مدرسه کوچک هلن) 00:00:20
38 09:45:22 مدرسه کوچک هلن - قسمت 44 00:11:52
39 09:57:14 یکی بود یکی نبود 00:02:39
40 09:59:53 آرم تایم (جنگل فندق) 00:00:20
41 10:00:13 جنگل فندق - قسمت 10 00:12:12
42 10:12:25 باغ‌وحش عروسکی 00:01:52
43 10:14:17 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:00:27
44 10:14:44 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
45 10:15:04 کندویی‌ها - قسمت 65 00:07:06
46 10:22:10 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
47 10:24:29 تیزر کتاب دو بال 00:01:33
48 10:26:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
49 10:26:28 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
50 10:29:40 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
51 10:30:00 خانه آبنباتی - قسمت 62 00:57:38
52 11:27:38 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
53 11:29:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 11:30:17 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
55 11:30:47 شن‌دونه‌ها 00:04:27
56 11:35:14 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:25
57 11:36:39 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:00:16
58 11:36:55 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
59 11:41:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:41:32 تیزر کتاب دو بال 00:01:33
61 11:43:05 یکی بود یکی نبود 00:03:13
62 11:46:18 وله رگلاژ 00:00:34
63 11:46:52 آذین 00:09:08
64 11:56:00 آذین-اذان 00:06:50
65 12:02:50 آرم تایم (اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
66 12:03:10 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 8 00:12:25
67 12:15:35 آرم تایم (شنیدم و شنیدم) 00:00:20
68 12:15:55 شنیدم و شنیدم - قسمت 60 00:12:43
69 12:28:38 تیزر کتاب دو بال 00:01:33
70 12:30:11 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
71 12:30:31 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 35 00:07:09
72 12:37:40 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
73 12:39:58 مولانگ 00:03:33
74 12:43:31 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
75 12:44:01 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
76 12:44:50 آرم تایم (من و نیکا) 00:00:20
77 12:45:10 من و نیکا - قسمت 73 00:07:37
78 12:52:47 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
79 12:53:11 ماجراهای جنگل 00:04:47
80 12:57:58 کلیپ ماهی-2 00:02:10
81 13:00:08 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
82 13:00:28 ماهی فضایی-2 - قسمت 15 00:11:12
83 13:11:40 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
84 13:13:59 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
85 13:14:48 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
86 13:15:08 نقاش کوچولو-5 - قسمت 28 00:10:49
87 13:25:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:26:17 دیپ‌داپ 00:02:56
89 13:29:13 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
90 13:29:43 آرم تایم (مدرسه کوچک هلن) 00:00:20
91 13:30:03 مدرسه کوچک هلن - قسمت 44 00:11:52
92 13:41:55 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:25
93 13:43:20 کلیپ پاییز 00:01:40
94 13:45:00 آرم تایم (جنگل فندق) 00:00:20
95 13:45:20 جنگل فندق - قسمت 10 00:12:12
96 13:57:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 13:57:41 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
98 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
99 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
100 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
101 14:06:38 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
102 14:06:58 تعمیرکاران - قسمت 13 00:10:33
103 14:17:31 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
104 14:17:51 ماهی بادکنکی - قسمت 24 00:13:16
105 14:31:07 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
106 14:31:27 کلاس اولی‌ها - قسمت 5 00:13:42
107 14:45:09 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:00:10
108 14:45:19 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
109 14:45:39 ماجراهای دینو - قسمت 5 00:12:39
110 14:58:18 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
111 14:58:48 یار دبستانی من 00:01:15
112 15:00:03 آرم تایم (آقا معلم و بچه‌ها) 00:00:20
113 15:00:23 آقا معلم و بچه‌ها-5 - قسمت 5 00:12:52
114 15:13:15 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
115 15:14:43 آرم تایم (خاکریزهای نمکی) 00:00:20
116 15:15:03 خاکریزهای نمکی - قسمت 5 00:09:01
117 15:24:04 اعلام برنامه 00:00:55
118 15:24:59 کلیپ یادمان نمی‌رود 00:03:13
119 15:28:12 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
120 15:29:40 آرم تایم (ماجراهای پدینگتون) 00:00:20
121 15:30:00 ماجراهای پدینگتون - قسمت 35 00:10:50
122 15:40:50 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:30
123 15:42:20 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:20
124 15:44:40 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
125 15:45:00 میوسیا - قسمت 2 00:11:21
126 15:56:21 اعلام برنامه 00:00:50
127 15:57:11 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
128 15:59:30 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
129 16:00:00 آرم تایم (دنیای آبی) 00:00:20
130 16:00:20 دنیای آبی - قسمت 18 00:09:22
131 16:09:42 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
132 16:11:41 گروه تحقیق 00:03:37
133 16:15:18 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
134 16:15:38 پند پارسی-2 - قسمت 20 00:10:28
135 16:26:06 مورف 00:01:29
136 16:27:35 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:30
137 16:29:05 یار دبستانی من 00:00:45
138 16:29:50 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
139 16:30:10 جعبه کاردستی - قسمت 8 00:10:57
140 16:41:07 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
141 16:41:28 رالف 00:01:08
142 16:42:36 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
143 16:44:55 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
144 16:45:15 کتاب جنگل - قسمت 8 00:11:49
145 16:57:04 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:00:20
146 16:57:24 تیزر سینمایی پسر دلفینی 00:00:30
147 16:57:54 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
148 17:00:02 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
149 17:00:22 فوتبالیست‌ها - قسمت 48 00:23:38
150 17:24:00 کدو بدو 00:01:17
151 17:25:17 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:26:07 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
153 17:30:01 آرم تایم (پیامبران) 00:00:20
154 17:30:21 پیامبران 00:26:42
155 17:57:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
156 17:57:25 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:22
157 17:59:47 تیم بعد - ماجراهای نوید 00:02:19
158 18:02:06 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:30
159 18:03:36 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
160 18:05:04 کلیپ وقت نماز 00:03:44
161 18:08:48 وله رگلاژ 00:00:42
162 18:09:30 باکس تلاوت قرآن 00:04:30
163 18:14:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:04:45
164 18:18:45 نوحه خوانی شهادت امام رضا(ع) 00:06:26
165 18:25:11 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
166 18:26:39 لذت دانایی 00:03:50
167 18:30:29 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
168 18:30:49 باخانمان - قسمت 40 00:21:32
169 18:52:21 آلبوم 00:02:17
170 18:54:38 کلیپ روح حیات 00:04:49
171 18:59:27 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
172 18:59:57 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
173 19:00:17 کلاس اولی‌ها - قسمت 5 00:13:42
174 19:13:59 گنجینه 00:01:03
175 19:15:02 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
176 19:15:22 ماجراهای دینو - قسمت 5 00:12:39
177 19:28:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
178 19:28:24 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
179 19:29:52 آرم تایم (آقا معلم و بچه‌ها) 00:00:20
180 19:30:12 آقا معلم و بچه‌ها-5 - قسمت 5 00:12:52
181 19:43:04 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:30
182 19:44:34 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
183 19:45:04 فانوس 00:06:52
184 19:51:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
185 19:52:19 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
186 19:54:55 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:30
187 19:56:25 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
188 19:59:46 آرم تایم (ماجراهای پدینگتون) 00:00:20
189 20:00:06 ماجراهای پدینگتون - قسمت 35 00:10:50
190 20:10:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
191 20:11:19 کلیپ شهادت امام رضا (ع) 00:03:23
192 20:14:42 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
193 20:15:12 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
194 20:15:32 میوسیا - قسمت 1 00:11:21
195 20:26:53 اعلام برنامه 00:00:50
196 20:27:43 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
197 20:29:47 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
198 20:30:07 فوتبالیست‌ها - قسمت 48 00:23:38
199 20:53:45 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:30
200 20:55:15 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
201 20:56:43 کلیپ امام مهربانی 00:03:29
202 21:00:12 آرم تایم (پیامبران) 00:00:20
203 21:00:32 پیامبران 00:26:42
204 21:27:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
205 21:27:37 آلبوم 00:02:17
206 21:29:54 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
207 21:30:14 باخانمان - قسمت 40 00:21:32
208 21:51:46 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
209 21:52:08 مورف 00:01:42
210 21:53:50 تیزر کتاب نذر مخصوص-2 00:01:28
211 21:55:18 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
212 21:55:48 کلیپ قرار 00:03:18
213 21:59:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
214 21:59:29 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:31


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها