جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:09:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:24 دیپ‌داپ 00:01:58
8 08:12:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
9 08:12:42 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
10 08:13:55 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
11 08:14:51 آرم تایم (گروه کارآموزان) 00:00:20
12 08:15:11 گروه کارآموزان - قسمت 33 00:11:47
13 08:26:58 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
14 08:27:54 باغ‌وحش عروسکی 00:01:55
15 08:29:49 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
16 08:30:09 قاصدک‌ها - قسمت 5 00:07:11
17 08:37:20 آرم استیشن روز 00:00:20
18 08:37:40 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
19 08:40:44 ببعی کرونا 00:02:18
20 08:43:02 تیزر گروه کارآموزان 00:00:38
21 08:43:40 تیزر زو کنجکاو 00:01:00
22 08:44:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
23 08:45:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 28 00:11:42
24 08:56:42 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:57:17 توپ‌های شگفت انگیز 00:02:47
26 09:00:04 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
27 09:00:24 موچولوها - قسمت 14 00:08:17
28 09:08:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:08:50 شن‌دونه‌ها 00:04:04
30 09:12:54 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
31 09:13:50 تیزر قلقلک 00:01:00
32 09:14:50 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
33 09:15:10 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 8 00:12:01
34 09:27:11 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:27:56 کلیپ شادی 00:02:35
36 09:30:31 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
37 09:30:51 نقاش کوچولو-5 - قسمت 16 00:10:49
38 09:41:40 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
39 09:42:04 باهم‌بازی 00:03:05
40 09:45:09 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:29 سارا و اردک-3 - قسمت 36 00:06:46
42 09:52:15 اعلام برنامه 00:00:35
43 09:52:50 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
44 09:57:48 تیزر زو کنجکاو 00:01:00
45 09:58:48 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
46 09:59:44 آرم تایم (باغ قصه‌ها) 00:00:20
47 10:00:04 باغ قصه‌ها - قسمت 7 00:08:10
48 10:08:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
49 10:08:36 ماجراهای سعید 00:05:03
50 10:13:39 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
51 10:14:52 آرم تایم (من و نیکا) 00:00:20
52 10:15:12 من و نیکا - قسمت 11 00:07:38
53 10:22:50 تیزر گروه کارآموزان 00:00:38
54 10:23:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 10:23:48 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
56 10:24:44 یاپ یاپس 00:02:15
57 10:26:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 10:27:25 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
59 10:29:52 آرم تایم (زو کنجکاو) 00:00:20
60 10:30:12 زو کنجکاو - قسمت 12 00:11:25
61 10:41:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 10:41:57 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
63 10:45:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
64 10:45:29 ببعی-6 - قسمت 12 00:08:45
65 10:54:14 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
66 10:55:10 ترو ترو 00:03:30
67 10:58:40 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
68 10:59:53 آرم تایم (گروه کارآموزان) 00:00:20
69 11:00:13 گروه کارآموزان - قسمت 34 00:11:49
70 11:12:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
71 11:12:28 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
72 11:15:03 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
73 11:15:23 قاصدک‌ها - قسمت 6 00:08:59
74 11:24:22 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
75 11:25:35 بندبندی‌ها 00:01:37
76 11:27:12 تیزر زو کنجکاو 00:01:00
77 11:28:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 11:28:32 کلیپ پاییز 00:01:40
79 11:30:12 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
80 11:30:32 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 29 00:11:26
81 11:41:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
82 11:42:24 وله رگلاژ 00:00:46
83 11:43:10 جشن نماز 00:05:50
84 11:49:00 جشن نماز 00:05:22
85 11:54:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 11:54:42 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
87 11:58:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 11:58:58 تیزر زو کنجکاو 00:01:00
89 11:59:58 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
90 12:00:18 آفتاب‌گردون - قسمت 33 00:10:12
91 12:10:30 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:11:15 اوم نوم 00:01:08
93 12:12:23 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
94 12:12:46 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
95 12:13:42 تیزر قلقلک 00:01:00
96 12:14:42 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
97 12:15:02 موچولوها - قسمت 15 00:08:37
98 12:23:39 اعلام برنامه 00:00:35
99 12:24:14 ماجراهای سعید 00:04:16
100 12:28:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 12:28:46 تیزر زو کنجکاو 00:01:00
102 12:29:46 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
103 12:30:06 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 9 00:11:57
104 12:42:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 12:42:25 تیزر گروه کارآموزان 00:00:38
106 12:43:03 کلیپ کتاب 00:01:57
107 12:45:00 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
108 12:45:20 نقاش کوچولو-5 - قسمت 15 00:10:50
109 12:56:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 12:56:30 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
111 12:57:26 ببعی کرونا 00:02:58
112 13:00:24 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
113 13:00:44 سارا و اردک-3 - قسمت 35 00:06:42
114 13:07:26 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
115 13:08:19 ماجراهای جنگل 00:04:35
116 13:12:54 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
117 13:14:07 تیزر زو کنجکاو 00:01:00
118 13:15:07 آرم تایم (باغ قصه‌ها) 00:00:20
119 13:15:27 باغ قصه‌ها - قسمت 6 00:07:56
120 13:23:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
121 13:23:32 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
122 13:26:02 تیزر بزودی ماشین زباله 00:00:56
123 13:26:58 باغ‌وحش عروسکی 00:01:51
124 13:28:49 تیزر قلقلک 00:01:00
125 13:29:49 آرم تایم (زو کنجکاو) 00:00:20
126 13:30:09 زو کنجکاو - قسمت 11 00:11:39
127 13:41:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
128 13:41:57 تیزر گروه کارآموزان 00:00:38
129 13:42:35 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
130 13:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
131 13:45:12 ببعی-6 - قسمت 11 00:09:02
132 13:54:14 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
133 13:55:07 توپ‌های شگفت انگیز 00:03:14
134 13:58:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
135 13:58:47 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
136 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
137 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
138 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
139 14:07:08 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
140 14:07:28 مهارت‌های زندگی - قسمت 142 00:13:59
141 14:21:27 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:20
142 14:21:47 قندک و مثل‌ها-2 - قسمت 6 00:07:46
143 14:29:33 تیزر چی چی 00:00:53
144 14:30:26 آرم تایم (آقا معلم و بچه‌ها) 00:00:20
145 14:30:46 آقا معلم و بچه‌ها-4 - قسمت 18 00:12:58
146 14:43:44 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 14:44:06 تیزر قصه‌های عمو رحمان 00:00:57
148 14:45:03 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
149 14:45:23 کلاس اولی‌ها - قسمت 18 00:14:43
150 15:00:06 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
151 15:00:26 کلیله و دوستان 00:15:43
152 15:16:09 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
153 15:16:47 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 3 00:01:00
154 15:17:47 کلیپ آینده روشن 00:04:45
155 15:22:32 تیزر شهر موشکی 00:01:38
156 15:24:10 رود رانر 00:06:07
157 15:30:17 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
158 15:30:37 رکاب‌زنان کوهستان-1 - قسمت 14 00:21:58
159 15:52:35 اعلام برنامه 00:00:50
160 15:53:25 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
161 15:55:19 تیزر مجموعه چی چی 00:00:54
162 15:56:13 خال‌خالی 00:03:47
163 16:00:00 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
164 16:00:20 شهر موشکی - قسمت 25 00:26:43
165 16:27:03 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
166 16:27:56 بره قهرمان 00:01:05
167 16:29:01 تیزر کتاب ماجراهای شهر مردم عجیب 3 00:01:00
168 16:30:01 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
169 16:30:21 ماشیناسورها - قسمت 53 00:22:54
170 16:53:15 اعلام برنامه 00:00:55
171 16:54:10 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
172 16:57:21 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
173 16:57:43 تیزر شهر موشکی 00:01:38
174 16:59:21 تیزر بامزه‌‌های کوچولو 00:01:08
175 17:00:29 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
176 17:00:49 پاندای کونگ‌فو کار-2 - قسمت 15 00:22:17
177 17:23:06 کلیپ سرود نماز 00:04:41
178 17:27:47 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
179 17:28:40 کدو بدو 00:01:17
180 17:29:57 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 3 00:01:00
181 17:30:57 وله رگلاژ 00:00:43
182 17:31:40 باکس تلاوت قرآن 00:09:20
183 17:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:43
184 17:59:43 اعلام برنامه 00:00:50
185 18:00:33 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
186 18:00:53 بامزه‌های کوچولو - قسمت 23 00:24:52
187 18:25:45 اعلام برنامه 00:00:55
188 18:26:40 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
189 18:29:42 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
190 18:30:02 مهاجران - قسمت 21 00:21:53
191 18:51:55 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
192 18:52:17 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
193 18:55:50 تیزر قصه‌های عمو رحمان 00:00:57
194 18:56:47 ترافیک 00:02:09
195 18:58:56 تیزر مجموعه چی چی 00:00:54
196 18:59:50 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
197 19:00:10 رکاب‌زنان کوهستان-1 - قسمت 14 00:21:58
198 19:22:08 تیزر بامزه‌‌های کوچولو 00:01:08
199 19:23:16 تیزر چی چی 00:00:53
200 19:24:09 آرم استیشن ماشین 00:00:14
201 19:24:23 کلیپ قاصدک 00:03:20
202 19:27:43 تیزر کتاب ماجراهای شهر مردم عجیب 3 00:01:00
203 19:28:43 کدو بدو 00:01:27
204 19:30:10 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
205 19:30:30 شهر موشکی - قسمت 25 00:26:43
206 19:57:13 اعلام برنامه 00:00:50
207 19:58:03 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
208 19:59:20 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
209 20:00:13 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
210 20:00:33 ماشیناسورها - قسمت 53 00:22:54
211 20:23:27 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
212 20:23:48 گروه تحقیق 00:04:26
213 20:28:14 تیزر قصه‌های عمو رحمان 00:00:57
214 20:29:11 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
215 20:30:04 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
216 20:30:24 پاندای کونگ‌فو کار-2 - قسمت 15 00:22:17
217 20:52:41 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
218 20:53:40 نظر شما چیه؟ 00:04:47
219 20:58:27 تیزر شهر موشکی 00:01:38
220 21:00:05 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
221 21:00:25 بامزه‌های کوچولو - قسمت 23 00:24:52
222 21:25:17 تیزر مجموعه چی چی 00:00:54
223 21:26:11 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
224 21:26:28 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
225 21:28:50 تیزر قصه‌های عمو رحمان 00:00:57
226 21:29:47 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
227 21:30:07 مهاجران - قسمت 21 00:21:53
228 21:52:00 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
229 21:52:55 کلیپ راه فردا 00:03:52
230 21:56:47 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 3 00:01:00
231 21:57:47 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
232 21:58:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
233 21:59:08 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:52


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها