نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: محمد
نام خانوادگی: ذاکرالحسینی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
دهه فجرنام: نازنین فاطمه
نام خانوادگی: رضاپور
سن: 8
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(2 رای)
طبعتنام: امیرعلی
نام خانوادگی: رضاپور
سن: 9
موضوع نقاشی: طبعت
نمره شما
(1 رای)
راهنمایی رانندگینام: مه رخ
نام خانوادگی: رضائیان ناصر
سن: 5
موضوع نقاشی: راهنمایی رانندگی
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: امیرعباس
نام خانوادگی: کرمی
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
شهادت حضرت زهرانام: فاطمه
نام خانوادگی: رضایی
سن: 7
موضوع نقاشی: شهادت حضرت زهرا
نمره شما
(0 رای)
درختنام: شاهرخ
نام خانوادگی: خیراندیش
سن: 8
موضوع نقاشی: درخت
نمره شما
(1 رای)
طبيعتنام: عارف
نام خانوادگی: نجاران
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: طاها
نام خانوادگی: محرابی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی اکبر
نام خانوادگی: خالقی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: سعید
نام خانوادگی: رضایی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
محل زندگی مننام: اهورا
نام خانوادگی: امانی
سن: 5
موضوع نقاشی: محل زندگی من
نمره شما
(1 رای)
مناجات باخدا ،دعابرا شفاي مريضهانام: روژينا
نام خانوادگی: چراغزاده
سن: 5
موضوع نقاشی: مناجات باخدا ،دعابرا شفاي مريضها
نمره شما
(1 رای)
مذهبینام: آرزو
نام خانوادگی: میرزائی
سن: 17
موضوع نقاشی: مذهبی
نمره شما
(0 رای)
دختري در تابستان بستني مي خوردنام: النا
نام خانوادگی: محرمي
سن: 5
موضوع نقاشی: دختري در تابستان بستني مي خورد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: سید رضا
نام خانوادگی: زارع رشکوییه
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: عرفانه
نام خانوادگی: احسانی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزاد (امام رضا عليه السلام)نام: مه ياس
نام خانوادگی: بصائري
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد (امام رضا عليه السلام)
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: سلطانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(9 رای)
کمک به دیگراننام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: نبیونی
سن: 12
موضوع نقاشی: کمک به دیگران