نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
پرنده قشنگنام: فاطمه
نام خانوادگی: ترابي
سن: 7
موضوع نقاشی: پرنده قشنگ
نمره شما
(1 رای)
دفاع مقدسنام: مهدی
نام خانوادگی: افشاری
سن: 9
موضوع نقاشی: دفاع مقدس
نمره شما
(0 رای)
زندگی در جنگلنام: نازنینزهرا
نام خانوادگی: شریفی
سن: 7
موضوع نقاشی: زندگی در جنگل
نمره شما
(0 رای)
ماهیگیرینام: بهار
نام خانوادگی: سلحشور
سن: 5
موضوع نقاشی: ماهیگیری
نمره شما
(7 رای)
هوای پاکنام: ستایش
نام خانوادگی: هنرمند
سن: 8
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: طاها
نام خانوادگی: غفاری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حانیه
نام خانوادگی: منظمی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: مهدوی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دختر عشایرنام: سارا
نام خانوادگی: بخشنده نژاد
سن: 5
موضوع نقاشی: دختر عشایر
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: عسل
نام خانوادگی: خسروی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
زیارت در ماه رمضاننام: اسما
نام خانوادگی: آذرافزا
سن: 7
موضوع نقاشی: زیارت در ماه رمضان
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: مبینا
نام خانوادگی: فراهانی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نرجس
نام خانوادگی: حسینی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دل رنگا رنگنام: مریم
نام خانوادگی: البو عطوی
سن: 9
موضوع نقاشی: دل رنگا رنگ
نمره شما
(0 رای)
دوره گردنام: سیده محدثه
نام خانوادگی: طباطبایی
سن: 9
موضوع نقاشی: دوره گرد
نمره شما
(1 رای)
بازی کودکانهنام: اسما
نام خانوادگی: قبادی
سن: 5
موضوع نقاشی: بازی کودکانه
نمره شما
(0 رای)
خریدنام: ویان
نام خانوادگی: کریمی کیمنه
سن: 6
موضوع نقاشی: خرید
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: جعفری
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
پدر و مادر و خونهنام: فاطیما
نام خانوادگی: حسینی
سن: 5
موضوع نقاشی: پدر و مادر و خونه
نمره شما
(0 رای)
طبیعت محل زندگینام: شایان
نام خانوادگی: نزهتی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت محل زندگی