دانیال 5 ساله - توی یک روستایه درخت سیب بزرگه که کنارش یه گودال ابه وسایه درخت تو گودال اب معلوم میشه یه خانه هم کنار درخت سیبه ویک خانه هم اون دور دوراست یه گل خوشگل با چند تا پرنده زیبا هم هستش یه جوی اب نزدیکی درخته که یه اسب بایه کالسکه که دوتا پنجره

نمره شما
(8 رای)
توی یک روستایه درخت سیب بزرگه که کنارش یه گودال ابه وسایه درخت تو گودال اب معلوم میشه یه خانه هم کنار درخت سیبه ویک خانه هم اون دور دوراست یه گل خوشگل با چند تا پرنده زیبا هم هستش یه جوی اب نزدیکی درخته که یه اسب بایه کالسکه که دوتا پنجره زیبا داره و یه گربه هم هستش هوا افتابیه واز اون دور دورا یه لکه ابر سیاه در حال امدنه ویه لکه ابر سفید هم تو هوا هستش وچند تا پرنده هم تو هوادر حال پرواز کردن هستشنام: دانیال
نام خانوادگی: پندش
سن: 5
موضوع نقاشی: توی یک روستایه درخت سیب بزرگه که کنارش یه گودال ابه وسایه درخت تو گودال اب معلوم میشه یه خانه هم کنار درخت سیبه ویک خانه هم اون دور دوراست یه گل خوشگل با چند تا پرنده زیبا هم هستش یه جوی اب نزدیکی درخته که یه اسب بایه کالسکه که دوتا پنجره زیبا داره و یه گربه هم هستش هوا افتابیه واز اون دور دورا یه لکه ابر سیاه در حال امدنه ویه لکه ابر سفید هم تو هوا هستش وچند تا پرنده هم تو هوادر حال پرواز کردن هستش

نظر شما درباره این برنامه

لطفا فقط درباره این برنامه نظر دهید و از ارسال نظر تکراری هم خودداری کنید.
تصویر امنیتی